Links

Seksuologie

Vergoedingen seksuologie

Up to date informatie over de vergoeding van seksuologische hulp door uw ziektekostenverzekeraar.

Seksualiteit.nl

Voor vragen over seksualiteit. Doelgroep: 18 jaar en ouder. Website door Rutgers en Rijksuniversiteit Groningen.

NVVS

Website van de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor seksuologie.

Boeken over seks

De beste boeken over seks. Aanbevolen door de Nederlandse Wetnenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en Rutgers.

Sense

Voor al je vragen over seks, verliefdheid, liefde en alles wat daarbij komt kijken. Voor jongeren. Website door SOA Aids, Rutgers, GGD en RIVM.

Sick and sex

Website voor iedereen die geconfronteerd wordt met ziekte; met informatie op het gebied van seksualiteit, intimiteit en relatie.

Overige handige links

Omdat volledigheid een utopie is.

Klinische farmacologie

Farmacotherapeutisch Kompas

Het geneesmiddelhandboek voor artsen.

Geneesmiddelinformatiebank

De officiële bijsluiterteksten (SmPCs) voor artsen en apothekers.

Apotheek.nl

Betrouwbare informatie voor patiënten over geneesmiddelen.

Interacties checken

Betrouwbare, Engelstalige website voor het checken van interacties tussen (genees)middelen.

Flockhart tabel

Informatie over polymorfismen van en interacties via het CYP450-systeem.

Bijwerkingen opzoeken

Betrouwbare, Engelstalige website voor het opzoeken van bijwerkingen van (genees)middelen.

Bijwerkingen melden

Meld (vermoedens van) bijwerkingen bij het Nederlands bijwerkingencentrum.

Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding

Informatie van de Nederlandse Teratologie Informatie Service.

Websites van dr. Erna Beers

Boeken over seks

De beste boeken over seks. Aanbevolen door de Nederlandse Wetnenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en Rutgers.

Stop Urineverlies Nu

Helpt je wél van je urineverlies af.

Ledenwebsite

Voor als je een training of workshop bij me volgt.