Tarieven 

Tarieven en vergoedingen voor seksuologische hulp

Vanaf 1 januari 2024 hanteer ik de marktconforme tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Marktconform NZa tarief

De NZa stelt elk jaar de hoogte van de vergoeding vast voor verschillende zorgverleners.

In de vergoeding zitten alle praktijkkosten (huisvesting, elektronisch patiëntendossier, beveiligde ICT faciliteiten, verplichte lidmaatschappen, kosten van (her)-registraties, personeelskosten en inkomen van de zorgverlener).

Het NZa tarief is dus het wettelijke, marktconforme tarief. De tarieven die gehanteerd worden in mijn praktijk, zijn de NZa Tarieven voor “setting ambulante sectie II 2024”.

Kosten seksuoloog fair policy

Kosten seksuoloog niet vergoed

De praktijk levert GEEN vergoede zorg. Dat betekent dat het officiële NZa tarief voor “Niet-basispakketzorg consult (OV0012)” wordt aangehouden. Dit tarief geldt zowel voor de directe als de indirecte tijd.

Tarieven bij dr. Erna Beers

Gesprekken duren in de regel een uur: 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Mocht je van ver komen, dan is een sessie van 90 minuten bespreekbaar.

De ondergenoemde tarieven zijn voor alle nieuwe cliënten die starten met de behandeling vanaf 1 januari 2024:

 

NZa code Omschrijving tarief
OV0007 Intercollegiaal overleg kort 5 – 15 m € 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang > 15 min € 76,35
OV0012 Niet-basispakketzorg consult per 60 min € 131,82
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden € 104,69
No Show/Niet tijdige afmelding = 15 min OV0012 € 32,95

Transparant en eerlijk

Voor een behandeltraject in mijn praktijk reken ik met ondergenoemde standaardtijden.

Je betaalt alleen de tijd die ik daadwerkelijk aan jou/jullie heb besteed. Ben ik minder tijd kwijt dan het standaardtarief, dan betaal je minder. En ga ik over de tijd heen, dan betaal je gewoon het standaardtarief. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.
Na de pre-intake en de intake stellen we een behandelplan op, waairn vermeld staat hoeveel behandelsessies verwacht worden nodig te zijn. Zo weet je wat de kosten zijn.
We evalueren de behandeling tussentijds en passen zo nodig het behandelplan aan. Zijn minder sessies nodig dan verwacht? Dan betaal je ook minder. 

 

Omschrijving Standaardtijd Tarief
Pre-intake/administratie in het kader van uitleg over werkwijze praktijk en/of zorgtraject aanmaken 30 min € 65,91
Intake 1 in het kader van behandeling 60 min directe tijd en 15 min indirecte tijd € 164,77
Intake 2 in het kader van behandeling 60 min directe tijd en 15 min indirecte tijd € 164,77
Behandelplan schrijven en/of brief huisarts/verwijzer opstellen na intakefase en versturen/modules in Therapieland versturen 15 min indirecte tijd € 32,95
Behandelsessie 45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd € 131,82
Behandelsessie 90 minuten 90 min directe tijd en 30 min indirecte tijd € 263,64
Evaluatiesessie/evaluatieformulier invullen 45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd € 131,82
Brief huisarts/verwijzer opstellen en versturen na einde behandeling en/of zorgtraject sluiten/modules in Therapieland archiveren 30 min € 65,91

Geen verwijsbrief nodig voor seksuologische hulp

Er is een voordeel als je de hulp van de seksuoloog niet vergoed krijgt: je hebt geen verwijsbrief nodig van je huisarts. En de zorgverzekeraar weet dus ook niet dat je seksuologische hulp krijgt.

Je hebt dus écht privacy. En dat is eigenlijk wel fijn als het over een onderwerp als seksualiteit en intimiteit gaat, toch?

Facturen en betaling kosten seksuoloog

De factuur ontvang je maandelijks. De betalingstermijn is 14 dagen. Betalen kan via de code op de factuur of door het bedrag over te maken. De bankgegevens vind je op de factuur en op de contactpagina.

Vragen over de tarieven voor seksuologische hulp bij dr. Erna Beers?

Mocht je vragen hebben over de tarieven of de vergoedingen van seksuologische hulp, neem dan gerust contact op per e-mail: contact@ernabeers.nl